Uttalelser og høringer

Her er ulike uttalelse og høringer gjort av Vesterålen regionråd

11.08.201611:13 Vesterålen regionråd

2021

Forslag til endring i grunnlaget for formuesbeskatning av oppdrettskonsesjoner vil slå beinene under lokalt eierskap

Uttalelse - Reiselivet behøver lav moms på overnatting ut år 2021!

Vesterålen regionråds innspill til RTP 2022 - 2033

Regional transportplan 2022 - 2033 Nordland fylke

OPS Hålogalandsveien - Fellesuttalelse Hålogalandsrådet, Lofotrådet og Vesterålen regionråd 

Høring FOT-ruter fra 2022

2020

Fellesuttalelse vedrørende tiltak mot spredning av Covid-19 - Lofotrådet og Vesterålen regionråd

Innspill til EUs arktiske politikk 

KVU Hadselfjorden   

Ikke slå sammen rettskretser   

Norsk Romindustri i Nordområdemeldingen 
 
Henvendelse vedrørende studieportefølje 2021 - 2022   

Uttalelse vedrørende høring på innspillsnotat om 4-årig tilbudsstruktur     

Fellesuttalelse fra Vesterålen regionråd og Lofotrådet ang Lofoten Maritime Sikkerhetssenter   

Det er på tide med ei langsiktig løsning for Stokmarknes lufthavn Skagen    

Innspill til Nord universitets strategi                     

Kom i gang med utbyggingen av Hålogalandsveien

Uttalelse vedrørende bussterminal Sortland  

Uttalelse vedrørende stenging av Stokmarknes lufthavn, Skagen   

Uttalelse vedrørende Andenes havn   

Uttalelse - Gjennomfør Andøya Spaceport   

Høringsuttalelse til Klimakur 2030 fra Lofotrådet og Vesterålen regionråd   

Høringsuttalelse NOU 2019:17 Domstolstruktur   

Høring - Kuttforslag fergerute Melbu - Fiskebøl   

Høringsuttalelse NOU 2019:18: Skattelegging av havbruksvirksomhet

Tidligere uttalelser/høringer
Antall tjenestesteder i Vesterålen

Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur
Uttalelse ang ny kommunelov
Uttalelse om flytilbudet i Vesterålen
Høringsuttalelse Nasjonal transportplan 2018-2029
Utredning Kommunestruktur Vesterålen


Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox