Samferdselsplan for Vesterålen 2009

Effektive transportløsninger er en viktig forutsetning for å opprettholde og utvikle bosetning og verdiskapning i Vesterålen.
Vesterålen regionråd har derfor ved en rekke anledninger påpekt viktigheten av å ha en samferdselsstruktur som skaper maksimale betingelser for en befolkningstett region og et aktivt og utviklende næringsliv. Regionrådet har derfor utarbeidet en samferdselsplan for regionen for å få et utviklingsinstrument som grunnlag for strategisk planlegging av samferdsels- og kommunikasjonsutfordringene i Vesterålen.

Samferdselsplan
11.08.201611:01 Vesterålen regionråd

Klikk her

Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox