Fiskeripolitiske strategier for Vesterålen

Hoveddokument og Statistikkdokument
09.08.201612:59 Vesterålen regionråd

Sjømatpolitiske strategier for Vesterålen 2014

Status og viktige utviklingstrekk for Sjømatnæringen i Vesterålen 2015

Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox