Hva gjør sekretariatet

Sekretariatet i Vesterålen regionråd jobber for ordførerne i Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes kommuner.

Sekretariatet
11.08.201607:47 Vesterålen regionråd

Sekretariat

  • Regionrådet skal ha et sekretariat med permanent bemanning.

    Vesterålen regionråd er arbeidsgiver for ansatte ved rådets sekretariat, tilknyttede utvalg og prosjekter, med myndighet til å opprette/nedlegge stillinger, foreta tilsettinger, oppsigelser m.v.

  • Sekretariatet kan foruten å ta hånd om ordinære sekretariatsoppgaver for regionrådet, også foreta utredninger og administrere prosjekter i tråd med rådets intensjoner og beslutninger.

  • Rådets sekretariat kan i den utstrekning regionrådet finner det tjenlig, også fungere som sekretariat for permanente og midlertidige interkommunale organer og utvalg som defineres inn under regionrådets virkefelt.
Trym Ivar Bergsmo
Trym Ivar Bergsmo