Organisering Visit Vesterålen

Visit Vesterålen er en medlemsorganisasjon underlagt Fagutvalget for Reiseliv, som igjen er underlagt Vesterålen regionråd. Fagutvalget består av fem politisk valgte representanter fra kommunene samt en ordfører som leder. I tillegg velges det fem næringsrepresentanter inn i styret. Vesterålen regionråd utpeker leder.

Fagutvalg 2015-2019
15.09.201613:14 Vesterålen regionråd
FAGUTVALGET 2015-2019

Utvalgsmedlemmer - politisk valgte:
Tove Mette Bjørkmo, Sortland kommune - leder
Sture Pedersen, Bø kommune - personlig vararepresentant for leder
Kolbjørn Blix, Andøy kommune
Brith-Unni Willumsen, Bø kommune
Aina Nilsen, Hadsel kommune
Mona Sandvold, Sortland kommune
Hilde Hansen, Øksnes kommune

Næringsvalgte medlemmer:
Daniele Zanoni, Andøy kommune
Ingrid Lekven, Bø kommune
Robin Bolsøy, Hadsel kommune
Laila Inga, Sortland kommune
Ssemjon Gerlitz, Øksnes kommune

Representanter med møterett uten stemmerett:
Brita Erlandsen, Næringssjef Andøy kommune
Kine Johnsen, Kultur- og næringssjef Bø kommune
Daniel Sowe, Næringssjef Hadsel kommune 
Marius Remen-Hansen, Næringssjef Sortland kommune
Lisa Steen Evensen, Næringssjef Øksnes kommune

Varamedlemmer - politisk valgte:
May Johannessen, Andøy kommune
Jacob N Jacobsen, Hadsel kommune
Johnny Karlsen, Sortland kommune
Yngve Hansen, Øksnes kommune
Geir Viggo Pedersen, Bø kommune


Varamedlemmer - næringsvalgte
Lisbeth Seppola, Andøy kommune
Lone Lamark, Bø kommune
May-Britt Grytvik, Hadsel kommune
Harald Mikal Jacobsen, Sortland kommune
Anne Brun, Øksnes kommune


Organisasjonskart