Organisering Visit Vesterålen

Visit Vesterålen er en medlemsorganisasjon underlagt Fagutvalget for Reiseliv, som igjen er underlagt Vesterålen regionråd. Fagutvalget består av fem politisk valgte representanter fra kommunene samt en ordfører som leder. I tillegg velges det fem næringsrepresentanter inn i styret. Vesterålen regionråd utpeker leder.

Fagutvalg 2019-2023
15.09.201613:14 Vesterålen regionråd
FAGUTVALGET 2019-2023

Utvalgsmedlemmer - politisk valgte:
John Danielsen, Øksnes kommune - leder
Arne Robert Svendsen, Andøy kommune
Randi Hanssen, Bø kommune
Cathrine Iversen, Hadsel kommune
Ronald Steen, Sortland kommune
Tove Hansen, Øksnes kommune

Næringsvalgte medlemmer:
Lisbeth Seppola, Andøy kommune
Ann Karina Jakobsen, Bø kommune
Robin Bolsøy, Hadsel kommune
Sverre Birkeland, Sortland kommune
Ssemjon Gerlitz, Øksnes kommune

Representanter med møterett uten stemmerett:
Brita Erlandsen, Næringssjef Andøy kommune
Kine Johnsen, Kultur- og næringssjef Bø kommune
Daniel Sowe, Næringssjef Hadsel kommune 
Marius Remen-Hansen, Næringssjef Sortland kommune
Lisa Steen Evensen, Næringssjef Øksnes kommune

Varamedlemmer - politisk valgte:
Lill Inger T. Berg-Olsen, Andøy kommune
Tom Tobiassen, Bø kommune
Lena Arntzen, Hadsel kommune
Hege Eriksen Steiro, Sortland kommune
Glenn Stavøy, Øksnes kommune

Varamedlemmer - næringsvalgte
Nigel Turell, Andøy kommune
Elin Dahl, Bø kommune
Lina Vibe, Hadsel kommune
Harald Medhus, Sortland kommune
Britt Olsen, Øksnes kommune


Organisasjonskart