Historikk

Det regionale samarbeidet mellom kommunene i Vesterålen har foregått over relativt lang tid. Samarbeidet ble formalisert i 1937 da Vesterålen Interkommunale Kommunikasjonskomité (VIK) ble opprettet (nedlagt i 1992).

Historikk
05.08.201611:52 Vesterålen Regionråd
Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox