Organisering

Vesterålen regionråd har egne vedtekter som også omfatter Kultursamarbeidet i Vesterålen, Regionalt kontor for kompetanseutvikling (RKK) og Visit Vesterålen

Organisering
15.09.201613:09 Vesterålen regionråd

Vedtekter

Organisasjonskart

Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox