Møteplaner

Møteplan for regionrådet, kommunene og fylket

Møteplan 2021
08.08.201611:40 Vesterålen Regionråd

Her er møteplan for Vesterålen regionråd, Representantskap Vesterålen interkommunale politiske råd, Styremøte Vesterålen interkommunale politiske råd, Kultursamarbeidet i Vesterålen, Regionalt kompetansekontor (RKK), Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes kommunes kommunestyrer og formannskap, samt Nordland fylkes fylkesting.

  Juli August September Oktober November Desember
AU-møte 27. 24. 5. 10.
Rådsmøte
Årsmøte
Repr.skapsmøte VR interkom. pol. råd 15.
Styremøte VR interkom. pol. råd
Kulturutvalgsmøte
Kompetanseutvalget RKK
Kommunestyre
Andøy 11., 21. 22. 13.
7. 11. 16.
Hadsel 16. 14. 11. 16.
Lødingen 23. 28. 16.
Sortland 9. 14. 11. 16.
Øksnes 31. 19. 14.
Formannskap
Andøy 27. 8., 9., 29.
2., 30. 4., 25.
Hadsel 26. 9. 7. 4. 9.
Lødingen 26. 16. 21. 2.
Sortland 26. 30. 28. 2.
Øksnes 17. 5. 9., 30.
Fylkesting 18. 6.