Møteplaner

Møteplan for regionrådet, kommunene og fylket

Møteplan 2022
08.08.201611:40 Vesterålen Regionråd

  Januar Februar Mars April Mai Juni
AU-møte 25. 25. 29. 20. 24.
Rådsmøte
Årsmøte 31.
Kulturutvalgsmøte
Kompetanseutvalget RKK
Kommunestyre
Andøy 14. 28. 9. 13.
24. 21. 16.
Hadsel 17. 17. 24. 5. 16.
Lødingen 17. 7. 23.
Sortland 10. 7. 5. 16.
Øksnes 1. 29. 10. 21.
Formannskap
Andøy 31. 14. 25. 30.
20. 17. 31. 5. 2.
Hadsel 25. 10. 17. 28. 9.
Lødingen 13. 10. 31. 19. 16.
Sortland 27. 24. 24. 28. 12. 2., 22.
Øksnes 18. 15. 26. 7.
Fylkesting