Møteplaner

Møteplan for regionrådet, kommunene og fylket

Møteplan 2023

  Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August
AU-møte 22. 26. 31. 21.
Rådsmøte
Årsmøte 31.
Kulturutvalgsmøte
Kompetanseutvalget RKK 27.
Kommunestyre
Andøy 23. 20. 20. 24. 22. 19.
23. 04. 15.
Hadsel 16. 30. 04. 22.
Lødingen 09. 30. 22.
Sortland 16. 30. 04. 22. 31.
Øksnes 31. 28. 09. 20. 31.
Formannskap
Andøy 09. 06. 06. 12. 08. 05.
26.  16. 23. 20. 25.
Hadsel 12. 09. 23. 27. 15. 31.
Lødingen 02. 23. 11. 15. 24.
Sortland 19. 2. 16. 27. 11. 08., 29. 31.
Øksnes 04., 17. 14. 25. 06. 17.
Fylkesting 21. 17. 12.