Ressursgrupper

Oversikt over valgte representanter for hver ressursgruppe, samt referater.

28.10.202007:34 Vesterålen regionråd

Representanter for hver ressursgruppe finner du her

Referat fra arbeidsverksted på Sortland 30.9.2020 finner du her

Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox