Gi innspill til kystsoneplanen

Innspill til kystsoneplanen kan gis direkte gjennom vår kartportal.

07.10.202006:51 Vesterålen regionråd

Innspill til kystsoneplanen kan gis direkte gjennom vår kartportal, den finner du her

Innspill til planarbeidet kan også sendes direkte til prosjektleder Norconsult v/Magne Haukås (Magne.Haukas@norconsult.com)

Kort oppskrift på bruk av kartportalen:

Klikk for stort bildeNederst langs den sorte linjen finnes flere ikon med ulik og nyttig informasjon. Havbruk og fiske er representert med en fisk, Natur og miljø er representert med en klode, Sjøtrafikk og fare er representert med en varseltrekant, og Andre tema er representert med en sirkel med tre prikker. 

 

Klikk for stort bildeNederst langs den sorte linjen er ikonet for å gi innspill representert med en lyspære.  

 


Klikk for stort bildeInnspillet kan gis i form av et punkt, linje eller område. Eksemplet er vist gjennom å gi et innspill som punkt.  

 

Klikk for stort bilde Forstørr og beveg deg i kartet for å gi det stedfestede innspillet som vist i eksempelet.   

 

Klikk for stort bildeFyll inn informasjonen om deg som innspillsgiver. Du kan representere «Privatperson», «Organisasjon/ Selskap» eller «Myndighet». Avslutt med Lagre-knappen. 

 

   Klikk for stort bildeDitt innspill blir nå tatt med videre i planprosessen og forsvinner fra skjermen. Det er dermed ikke mulig for innspillgivere å se hverandres innspill. 

Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox