Medvirkning og innspill

Hvordan medvirke og gi innspill i planprosessen?

23.11.201811:54 Veronica Gabrielsen

Det legges opp til stor grad av medvirkning i planprosessen, for å sikre at alle interessenter får nødvendig informasjon og mulighet til å komme med innspill.

Det vil bli opprettet ressursgrupper innen akvakultur og fiskeri, samt reiseliv. Prosjektledelsen vil ta kontakt med sentrale aktører og interesseorganisasjoner innen akvakultur og fiskeri, og inviterer til deltakelse i ressursgruppe. Ressursgruppe innen reiseliv organiseres gjennom «Fagutvalget for Reiseliv», hvor det sitter både politisk valgte representanter og representanter fra næringslivet. Ressursgruppene vil bli involvert så snart planprogrammet er sendt ut på høring. 

I tillegg vil det bli avholdt folkemøter i hver kommune i forbindelse med høring av planforslag.

Det vil bli utarbeidet eget skjema for innspill. Alle innspill må leveres skriftlig.