Tidsplan

Prosjektet har en tidsramme på to år

23.11.201811:48 Veronica Gabrielsen

Med en ramme på to år, er de ulike aktivitetene planlagt å finne sted i henhold til tidslinjen til venstre i bildet. Det kan bli behov for å justere tidslinjen underveis i planprosessen.

Tidsplan