Planområde

Kart over området som skal planlegges

23.11.201809:57 Veronica Gabrielsen

Underveis i planprosessen vil det være mulig å klikke seg inn på plankart under utarbeidelse, via link på denne siden.

Planavgrensning