Interkommunalt samarbeid i Vesterålen

Oversikt over interkommunale selskaper

Tidsakse 1937-2016
10.08.201612:09 Vesterålen regionråd

1937 Vesterålen Interkommunale Kommunikasjonskomite (VIK) opprettet
1953 Vesterålen Interkommunale Tiltaksråd (VIT) opprettet
1966 Regionplanrådet for vesterålenregionen konstituert
1971 Samarbeidsnemnda for fiskeriene i Vesterålen opprettet
1974 Vesterålen reiselivslag etablert (eksistert periodevis som reiselivsforening tidligere)
1975 Reno-Vest i drift
1980 Vesterålen Interkommunale Oljevernutvalg (VIO) konst.møte
1981 VIT og Regionplanrådet for vesterålenregionen nedlagt
1981 Vesterålen regionråd konstituert
1986 Vesterålen kulturutvalg etablert (2 1/2-årig prosjekt som forløper)
1986 Bokbussen i Vesterålen
1988 Musikksamarbeidet i Vesterålen (MUSAM)
1991 Hadselfjordtunnelen konst.møte
1992 VIK avviklet
1992 Regional sceneinstruktør
2002/2003 Fiskerisamarbeidet omstrukturert
2004-2007 Vesterålen utvikling
2015 Bokbussen avviklet

Samarbeid litt på siden av vår organisasjon
1939 Vesterålens Kraftlag etablert
1970 Vesterålsbruene AS etablert
1972 PPD-tjenesten etablert
1976 IKK etablert (forløper til RKK. Interkommunalt kursstyre som forløper fra 1965)
1978 Vesterålen Vaktsentral etablert
1978 Vesterålen Interkommunale Plankontor (VIP) etablert
1987 Vesterålsbruene avviklet
1994 VIP avviklet
1994/95 Felles kommunal revisjonsordning

Ian Robins
, click to open in lightbox
Ove Aalo
, click to open in lightbox
Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox