Møter

Oversikt over møter i Vesterålen regionråds arbeidsutvalg, Vesterålen regionråd, Vesterålen kultursamarbeid, Vesterålen reiseliv, RKK - Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes kommunestyrer og formannskap - Nordland fylkes fylkesråd og fylkesting

Møteplaner
05.08.201611:27 Vesterålen Regionråd
Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox