Uttalelse vedrørende bussterminal Sortland

Vesterålen regionråd har sendt følgende uttalelse til Nordland fylkeskommune:

17.12.202012:43 Vesterålen regionråd

Bussterminalen på Sortland er det store knutepunktet for tusenvis av reisende i Vesterålen. Særlig for passasjerer på gjennomreise, og som må skifte buss, vil et eventuelt tap av venterom innebære en alvorlig reduksjon i tilbudet.

Daværende fylkesråd for samferdsel klargjorde allerede for ett år siden at det som kommer i stedet for dagens bussterminal skal bli like godt som i dag, men ikke nødvendigvis helt likt. Han gjorde det videre klart at det skal være innendørs oppholdsrom i nær tilknytning til framtidig hovedbusstopp/ bussterminal på Sortland.

Bussterminalen var ei heit sak i fjorårets valgkamp, med stort engasjement i hele regionen. Fylkesrådens forsikringer virket beroligende, og vi håper at dette kan følges opp av den sittende fylkesledelsen. I Vesterålen er som kjent omlandet mye større enn regionsenteret i folketall. Et bussterminal-tilbud er derfor avgjørende for hele regionen. Det gjør det mulig å reise kollektivt fra Lødingen til Hennes, fra Melbu til Myre og fra Bø til Andenes. Og det gjør det attraktivt å reise kollektivt med ordinær rutebuss i korrespondanse med flybuss.

Bussterminal på Sortland er særlig viktig for ungdom på skolereiser, og en del av den infrastr
uktur som gjør det mulig å tilby god videregående utdanning til hele regionen. Skoleelevene kan bli boende hjemme samtidig som de har flere linjer å velge mellom. En del må skifte buss på Sortland, noen med ventetid. Men det aller største engasjementet for bussterminalen finnes hos eldre personer som ofte ikke har så mange alternative reisemåter.

Vesterålen regionråd er orientert om fylkeskommunens økonomiske utfordringer og behovet for innsparinger. Vi håper at man i dette arbeidet kan ivareta de reisendes behov for en sentral bussterminal på Sortland – med venterom.

Vesterålen regionråd ønsker også å minne om at det i fra tidligere høringsuttalelse datert 24.5.19 blei fremmet et ønske om dialog mellom Vesterålen regionråd og Nordland fylkeskommune. Denne invitasjonen kan vi ikke se at at fylkeskommunen har besvart, og vi ber derfor om at en slik dialog blir opprettet.

Vesterålen regionråd foreslår at Nordland fylkeskommune inviterer til et samarbeid om kollektivtilbudet i Vesterålen, med ambisjon om å øke andelen som bruker kollektivtrafikk både av innbyggere, besøkende og turister. Skal vi komme frem til gode og framtidsrettede løsninger for kollektivtransport, må det sees i sammenheng med andre tiltak og ikke minst må regionen få mulighet til å samarbeide om nye alternativ.

Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox