Stokmarknes lufthavn må inn på anbudsnettet

Vesterålen regionråd ber staten snarest stanse forskjellsbehandling og kjøpe ruter fra Stokmarknes lufthavn Skagen for å ivareta pasienter og befolkning

17.12.202012:43 Vesterålen regionråd

Vesterålen regionråd forventer at Stokmarknes lufthavn Skagen snarest kommer inn på anbudsrutenettet

Vesterålen regionråd har merket seg samferdselsdepartementets instruks til Widerøe om å gjenoppta frekvensen på anbudsrutenettet (FOT-ruter) over hele landet fra 1. juli. Siden Stokmarknes lufthavn ikke er en del av anbudsrutenettet betyr instruksen i praksis at alle flyplassene rundt i midtre Hålogaland får sine daglige avganger tilbake, bortsett fra Stokmarknes lufthavn som fremdeles bare vil ha to daglige avganger til Bodø. Dette er ei forskjellsbehandling og ei grov skjevfordeling av statlige virkemidler vi ikke kan akseptere.

Det mest bekymringsfulle i situasjonen som vi nå har, er mangelen på transporttilbud til pasienter som skal til behandling/oppfølging i sykehus. Polikliniske konsultasjoner har gått fra å være unnagjort på en dag, til å kreve 2 overnattinger i tillegg til timer med venting på flyplassene. Tilbakemeldinger vi får fra pasienter og helseforetak er at polikliniske timer som en konsekvens av dette blir avbestilt. Kreftpasienter og andre med alvorlige diagnoser kan ikke velge bort timer, og må begi seg ut på tunge reiser de helst skulle vært foruten. Vi kjenner også til at pårørende ved flere anledninger har sett seg nødt til å kjøre sine nærmeste fra Vesterålen til UNN (Tromsø). En slik tur tar om lag 6 timer, en vei.

Når man ser på tall fra pasientreiser nasjonalt, finner man at bare tre flyplasser i landet har flere pasientreiser enn Stokmarknes lufthavn, og det er byene Oslo, Tromsø og Bodø. I mai i år ligger antall pasientreiser fra Stokmarknes lufthavn under halvparten av det normale. Flyene er fulle til Bodø, og fungerer nå som sterk hemmer for både pasienter, helseforetak og næringsliv.
Vi har nådd et metningspunkt, og både forventer og krever en likebehandling fra staten slik situasjonen er nå.

Ove Aalo
, click to open in lightbox