Havneprosjekt Andenes, et løft for hele Vesterålen

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtok i møte 24.4.2020 følgende uttalelse:

28.04.202012:18 Vesterålen regionråd

Vesterålen regionråd arbeidsutvalg viser til Andøy kommunes initiativ for gjennomføring av havneprosjektet i Andenes havn, som en del av statens tiltakspakker for å opprettholde aktivitet i samfunnet under Covid-19 (Korona) pandemien.
Staten må nå bidra til at havneplanene blir realisert. Hvis staten nå gir klarsignal om at bevilgninger vil komme, kan Nordland fylkeskommune og Andøy kommune sette i gang. Det vil skape arbeidsplasser helt fra start.

Arbeidet med Andenes fiskerihavn har pågått i over 20 år og har vært et prioritert prosjekt i flere nasjonale transportplaner. I årene som har gått, har det blitt gjort store investeringer i havnen. Regningen har blitt tatt av et spleiselag mellom kommunen, næringslivet og fylkeskommunen. For at disse investeringene skal få full effekt, må hele havneprosjektet igangsettes.
Det er tverrpolitisk enighet lokalt, regionalt og nasjonalt om at havneprosjektet vil bety et gedigent løft – ikke bare for kommunen, men for hele regionen. Planene er klare, nå mangler bare finansieringen.

«En igangsetting av havneprosjektet på Andenes vil være positivt for hele regionen. Det vil gi både flere arbeidsplasser, og vil sikre mer lokal foredling av norske råvarer.» sier ordfører Andøy Knut A. Nordmo.

Fylkesråd transport og infrastruktur:
Dette prosjektet er prioritert som nummer 1 blant fiskerihavnprosjekter fylket spiller inn til nasjonal transportplan. Staten har fortsatt for utbedring av fiskerihavnene i Nordland, da det ikke har blitt enighet med regjeringen rundt finansiering av oppgaven. Prosjektet blir også blitt spilt inn av fylket som et forslag for iverksettelse i lys av korona.
Prosjektet ligger inne i nåværende NTP og jeg forventer at det startes opp så snart som mulig. Det er også svært positivt at Vesterålen står samlet om prosjekter, det gir tydelige signaler og en større stemme, sier fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland, Bent-Joacim Bentzen.

Den fullstendige uttalelsen i saken finnes her.

Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox