Gjennomfør Andøya Spaceport

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtok i møte 24.4.2020 følgende uttalelse:

27.04.202014:44 Vesterålen regionråd

Regjeringens romstrategi skal legge til rette for lønnsomme bedrifter, vekst og sysselsetting. Norge ønsker å gi verden gratis tilgang til høyoppløselige satellittbilder og småsatellitteknologi skaper nye muligheter for vekst i norsk romfartsnæring.

Skal Norge skal lykkes i konkurransen om det voksende romfartsmarkedet, må norske myndigheter sørge for at oppskytningsbasen på Andøya (Andøya Spaceport) blir en realitet, og det må gjøres raskt.

Hvis Stortinget og regjeringen bidrar til finansieringen i revidert nasjonalbudsjett, vil det skape arbeidsplasser fra dag 1, og første oppskytning kan skje allerede i 2021.

Andøya er det eneste stedet i Norge og det best egnede stedet i Europa som er egnet for oppskytning av små satellitter. Det er geografisk gunstig, lite flytrafikk og en av Norges lengste rullebaner ligger på Andøya.
Disse forhold er forutsetningen for utviklingen av Andøya Space Center og etableringen av Andøya Spaceport.

Andøya Spaceport gir Norge unike muligheter. Etablering av en oppskytningsbase for småsatellitter i Andøy kommune, vil gi høyteknologiske arbeidsplasser, sikre Norge en posisjon i europeisk romfartsindustri og utvikle nye arbeidsplasser i en voksende næring. Det er viktig i en tid der Norge skal gjøre seg mindre avhengig av petroleumsnæringen og få flere økonomiske ben å stå på.

Andøya Spaceport sikrer at høykompetent arbeidskraft det er internasjonal konkurranse om, blir i Norge. Samtidig får vi en enestående mulighet til å videreutvikle norsk kunnskap om romfart og andre teknologifag.

Planene er allerede klare og dersom finansieringen kommer på plass, vil det nesten umiddelbart bidra til å skape arbeidsplasser og aktivitet.

Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox