Stokmarknes lufthavn må åpnes snarest

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg (AU) hadde i går, 22.4.2020, møte hvor stengingen av Stokmarknes lufthavn ble drøftet.

23.04.202012:22 Vesterålen regionråd

Regionrådets AU ser med stor bekymring på konsekvensene for regionen om lufthavnen ikke åpnes snarlig.

En stengt lufthavn frem til juni 2020, og med redusert tilbud i sommermånedene, vil påvirke både reiselivsnæringen, næringslivet i regionen generelt og pasientreiser negativt.

Regionrådets AU forventer fortgang i åpningen av lufthavnen.

Vedlagt uttalelse er enstemmig vedtatt av Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 23.4.2020.

Ove Aalo
, click to open in lightbox