Stadfestet planprogram for Interkommunal kystsoneplan for Vesterålen

28.2.2020 vedtok Vesterålen regionråds arbeidsutvalg planprogrammet for interkommunal kystsoneplan.

23.03.202011:40 Vesterålen regionråd

Trykk her for å lese planprogrammet.
Trykk her for å lese behandling av innspill til planprogram
Trykk her for å lese mottakerliste

Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox