Høringsinnspill til «Skattelegging av havbruksvirksomhet»

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtok i møte 31. januar 2020 følgende høringsinnspill:

05.02.202012:11 Vesterålen regionråd

Les høringsinnspillet her

Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox