Høringsinnspill til «Et kvotesystem for økt verdiskaping»

Vesterålen regionråd og Lofotrådet har sendt felles høringsuttalelse til Stortinget.

12.12.201912:52 Vesterålen regionråd

Høringsuttalelsen finner du her

Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox