Kinesisk reiselivspris til Vesterålen

Under konferansen International Island Tourism Conference i Zhoushan (IITCZS) i Kina forrige uke ble prisen 2019 IITCZS Kulturturismeprisen for foretrukne populære øydestinasjoner utdelt til Vesterålen. Prisen ble gitt av organisasjonskomiteen for konferansen.

03.09.201912:37 Vesterålen regionråd

Under konferansen International Island Tourism Conference i Zhoushan (IITCZS) i Kina forrige uke ble prisen 2019 IITCZS Kulturturismeprisen for foretrukne populære øydestinasjoner utdelt til Vesterålen. Prisen ble gitt av organisasjonskomiteen for konferansen.

Sekretariatsleder for Vesterålen regionråd Bianca Maria Johansen tok imot prisen.

«Prisen er en positiv bekreftelse på våre samarbeidspartnere i Kinas interesse for å utvikle samarbeidet med vår region» kommenterer Bianca M. Johansen.

Nordland fylkeskommune har samarbeidsavatle med Zheijang provinsen og Vesterålen regionråd har samarbeidsavtale med Zhouzhan kommune. Besøket var et ledd i disse avtalene.

Rådgiver reiseliv hos Nordland fylkeskommune Tommy Nilsen, deltok i panledebatt om  «Belt and Road» initiativet, og muligheter for å bygge bro for kultur-og reiselivsutveksling mellom internasjonale øy-destinasjoner og Kina under konferansen. Han påpeker; «vårt budskap om fokus på bærekraftig destinasjonsutvikling ble godt mottatt, og deltakelsen fra Norge var et viktig steg videre i å knytte kontakt med våre Kinesiske partnere.»

Med i delegasjonen fra Norge var også representanter fra Innovasjon Norge og reiselivsbedrifter i Nordland. Konferanse arrangeres annethvert år, og det er andre gang representanter fra Nordland deltar.

Tommy Nilsen
, click to open in lightbox