Har kartlagt kompetansebehovet i privat næringsliv i Vesterålen

I alt 197 bedrifter svarte på undersøkelsen. Nå skal funnene fra undersøkelsen brukes til å tilrettelegge og etablere flere relevante kompetansetilbud i Vesterålen.

19.02.201810:50 Vesterålen regionråd

Vesterålen regionråd har gjennomført en kartlegging av eksisterende og fremtidig kompetansebehov i privat næringsliv i Vesterålen. Essensi As gjennomførte undersøkelsen på oppdrag fra Vesterålen regionråd.

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd fikk presentert rapporten i sitt møte 2.2.2018.

Undersøkelsen er basert på et samarbeid med bl.a. Universitetet i Tromsø og Nord Universitet.
Det er gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse blant et bredt utvalg av bedrifter i regionen.
Noen utvalgte næringsaktører ble kontaktet for å kvalitetssikre resultatene fra den elektroniske kartleggingen, og for å få nyttig tilleggsinformasjon om bedriftens egne behov og synspunkter på hvordan regionrådet og utdanningsmiljø kan sikre et fremtidig godt og relevant kompetansetilbud i Vesterålen.

Link til sluttrapport     Link til tidligere artikkel

Alf Oxem
, click to open in lightbox