Uttalelse vedrørende behandlingen av voldtektsofre

Vesterålen regionråd ber Nordlandssykehuset sørge for et bedre tilbud til voldtektsofre i Vesterålen.

28.11.201712:43 Vesterålen regionråd

Vi kan ikke godta at de som blir utsatt for voldtekt i tillegg skal ha belastningen med svært lang reisevei for å få hjelp. Vesterålen regionråd mener det er svært viktig at voldtektsofre får et faglig godt tilbud om hjelp, men det innebærer også at det bør skje så raskt som mulig når hendelsen har oppstått.

Vesterålen regionråd vil påpeke at det er nødvendig at både kommunehelsetjenesten, politi og Nordlandssykehuset har samme forståelse av hvordan voldtektsofrene skal ivaretas på best mulig måte.

Vesterålen regionråd forutsetter at Nordlandssykehuset sammen med kommunehelsetjenesten og politi gjør en ny vurdering av hvordan voldtektsofrene for denne regionen skal ivaretas på best mulig måte.

Vi ber styret i Nordlandssykehuset om å ta dette på alvor og at man gjør en snarlig revurdering av den lange reiseveien voldtektsofre i regionen har i dag for å få hjelp.

Tor Johannes Jensen/Bladet Vesterålen
, click to open in lightbox