Spør bedriftene om deres kompetansebehov

Vesterålen regionråd sender i disse dager ut en undersøkelse for å finne ut mer om hva næringslivet ser for seg at de vil trenge av kompetanse i framtida.

29.08.201711:40 Vesterålen regionråd

Flere relevante kompetansetilbud

«Vi ønsker å tilrettelegge og sikre etablering av flere relevante kompetansetilbud i Vesterålen, og dette bør gjøres ut fra reelle behov hos lokalt næringsliv. Derfor gjennomfører vi denne kartlegginga, så vi kan treffe best mulig,» sier Siv Dagny Aasvik, leder av Vesterålen regionråd.

Kartlegginga baseres på et samarbeid med Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet og Nord universitet i Bodø. I undersøkelsen vil det også bli spurt om aktuelle fagutdanninger, behov for praksisplasser og om det er behov for master- og bachelorstudenter som kan skrive oppgaven sin for en bedrift i Vesterålen. «Dette er vår måte å bidra til et best mulig studietilbud i regionen i samarbeid med universitetene», fortsetter Aasvik.

Bredt og representativt utvalg

Vesterålen regionråd har engasjert rådgivningsselskapet Essensi AS til å gjennomføre kartlegginga. Alle svar behandles anonymt. Undersøkelsen går ut på e-post til et bredt utvalg av bedrifter. «Det er viktig for å få til et best mulig bilde av hva som er behovene, at alle som mottar undersøkelsen bruker tid på å svare», sier Berit Anne Laastad, daglig leder i Essensi. Hun legger til at om det er noen som ikke mottar undersøkelsen, men gjerne vil bidra, kan de ta kontakt med regionrådets sekretariat.

Håper på mange svar

«Vi håper det lokale næringslivet i Vesterålen vil bidra i undersøkelsen vår og gjøre oss bedre sammen. Næringslivets svar gir Vesterålen regionråd økt kunnskap og forutsetninger for å være en god samarbeidspartner for næringslivet i regionen vår», avslutter Siv Dagny Aasvik.

Knut Ivar Aarstein, Vesterålens Avis
Siv Dagny Aasvik, leder Vesterålen regionråd
, click to open in lightbox
Berit Anne Laastad, daglig leder i Essensi AS
, click to open in lightbox