Støtte til omstillingsstatus for Andøy

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd gir med dette full støtte til Andøy kommunes omstillingssøknad, og forutsetter at Stortinget følger opp dette i revidert nasjonalbudsjett.

04.05.201712:20 Vesterålen regionråd

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd viser til Andøy kommunes søknad om omstillingsstatus og midler til utvikling av nye arbeidsplasser, som en konsekvens av at Stortinget har vedtatt nedleggelse av Andøya flystasjon.

Analyser gjennomført av Nordland fylkeskommune viser at konsekvensene av Stortingets vedtak vil bli omfattende reduksjon i sysselsetting (16,5 %) og befolkningstall (13,6 %) for Andøy kommune. Dette vil få store konsekvenser for Vesterålen som region, og det er viktig for hele regionen at Andøy kommune får tilført tilstrekkelig midler til utvikling av nye arbeidsplasser. Analysene som er gjennomført av Nordland fylkeskommune viser at omfanget og kompleksiteten er så stor at omstillingsbevilgningen Andøy kommune har søkt om er på et minimum dersom Andøy kommune skal lykkes med omstillingsarbeidet.

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd gir med dette full støtte til Andøy kommunes omstillingssøknad, og forutsetter at Stortinget følger opp dette i revidert nasjonalbudsjett.

Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox