Vesterålen har fått flyplassutvalg

Flyplassutvalget i Vesterålen hadde sitt første møte på Stokmarknes 21. februar.

22.02.201713:20 Vesterålen regionråd

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd har tatt initiativ til å opprette flyplassutvalg i Vesterålen. Regionrådsleder Siv Dagny Aasvik er leder av utvalget som også består av representanter fra Avinor, reiseliv, næringslivet og flyplasskommunene i regionen. Utvalget skal være en dialogarena for framtidig lufttransport for å ivareta behovet til befolkning og næringsliv i Vesterålen.

, click to open in lightbox