Barnehus i Vesterålen

Fylkesrådet i Nordland vil behandle forslag om støtte til etablering av barnehus i Vesterålen.

22.12.201612:01 Vesterålen regionråd

Vesterålen regionråd vedtok 11. november å be politimesteren i Nordland om at det blir etablert barnehus i Vesterålen. Nordland fylkesting hadde sak om støtte til Vesterålen regionråds initiativ til behandling på samlingen 5.-8. desember. Saken ble oversendt til fylkesrådet som skal behandle saken på nyåret. Regionrådet er bedt om å oversende bakgrunnsmateriale med faktagrunnlag til fylkesrådet. Sekretariatsleder Roar Sivertsen ved Vesterålen regionråd håper på støtte fra fylkesrådet for etablering av barnehus i Vesterålen.

Uttalelsen:

«Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd ber om at det opprettes Barnehus i Vesterålen.

Mange barn i Vesterålen blir avhørt av politiet i forbindelse med at de kan ha vært utsatt for, eller ha vært vitne til vold eller seksuelle overgrep. Avhøret skjer på et barnehus og nærmeste barnehuset ligger i Bodø.

Lang reise kan være en tilleggsbelastning for barn i en sårbar situasjon. Etablering av barnehus i Vesterålen vil bidra til et bedre tilbud til barn og unge både i egen region og naboregioner. Vesterålen har i dag et solid fagmiljø innenfor forebygging av seksuelle overgrep og et godt samarbeid mellom politi og helsetjenester.

Ut fra arbeidet som er gjort i Sortland kommune over flere år innenfor fagområdet seksuelle overgrep mot barn og unge, mener Vesterålen regionråd at det er naturlig at et barnehus lokaliseres på Sortland.»

Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox