Ansatte i Vesterålen regionråd

Vesterålen regionråd består av sekretariat og 3 avdelinger; Visit Vesterålen, Kultursamarbeidet i Vesterålen, Regionalt kompetansekontor (RKK).

Ansatte
09.08.201614:28 Vesterålen regionråd

Bianca Maria Johansen, sekretariatsleder Vesterålen regionråd
Mobil: 958 65 979
e-post: bianca.maria.johansen@vestreg.no

Hilde Ongstad, fagleder økonomi og personal Vesterålen regionråd

Telefon: 906 33 974
e-post: hilde.ongstad@vestreg.no

Siv Merete Reinholtsen, konsulent Vesterålen regionråd

Telefon: 76 11 15 00
e-post: postmottak@vestreg.no
SivM.Reinholtsen@vestreg.no

Vibeke Suhr, daglig leder Kultursamarbeidet i Vesterålen

Telefon: 902 58 606
e-post: vibeke.suhr@vestreg.no

Margrethe Berntsen, prosjektmedarbeider Kultursamarbeidet i Vesterålen

Telefon: 480 67 210
e-post: kulsam@vestreg.no

Bård Meløe, daglig leder Vesterålen friluftsråd
Telefon: 941 31 114
e-post: friluftsraad@vestreg.no

Katie Hanken, MUSAM-koordinator
Telefon: 995 71 685
e-post: musam@vestreg.no

Astrid Berthinussen, reiselivssjef Visit Vesterålen
Telefon: 901 48 096
e-post: astrid@vestreg.no

Kjetil Paulsen, konsulent Visit Vesterålen
Telefon: 76 11 14 80
Mobil: 953 07 900
e-post: kjetil.paulsen@vestreg.no

Benedikte Andreassen, markedsmedarbeider Visit Vesterålen

Telefon: 480 52 245
e-post: turistinfo@vestreg.no

Lisa Sollie, salgs- og webansvarlig Visit Vesterålen
Telefon: 976 59 044
e-post: lisa@vestreg.no

Lasse Uppman, konsulent Online Booking

Telefon: 480 52 245
e-post: visit.vesteralen@vestreg.no 

Hans Arne Norbakk, prosjektleder Samhandlingsreformen
Telefon: 468 87 660
e-post: hans.norbakk@vestreg.no

Jan Steinar Eilertsen, daglig leder RKK
Telefon: 917 91 940
e-post: jan.steinar@vestreg.no 

Camilla Carlsen, fagkonsulent RKK
Telefon: 911 04 967
e-post: camilla.carlsen@vestreg.no

Lisa Marie Schønsee, skoleutvikler RKK
Telefon: 412 18 478
e-post: lisa.marie.schonsee@vestreg.no

Karianne B. Bråthen, fagkonsulent RKK
- ute i permisjon

Trym Ivar Bergsmo
Trym Ivar Bergsmo
Trym Ivar Bergsmo