Kontakt oss

16.01.201713:49 Viktor Håkonsen

Kontaktinformasjon

Vesterålen regionråd
P.b 243 • 8401 Sortland
Rådhusgt. 11 • 8400 Sortland

Facebook: klikk her
E-post: postmottak@vestreg.no 
Telefon: +47 76 11 15 00
Org.nr: 974 790 653
Bankkonto: 4570 13 12892

Regionrådsleder
Hugo B. Jacobsen (ordfører i Lødingen kommune)
Telefon: +47 907 91 832
E-post: hugo.jacobsen@lodingen.kommune.no

Konstituert Sekretariatsleder
Helle Næss 
Telefon: +47 415 57 320
E-post: helle.naess@vestreg.no