KONSEPTUTVIKLING I VESTERÅLEN

Tiltak og aktiviteter som skal utføres i fase tre av reiselivsstrategien er omfattende. Disse omfatter prosesser i hele regionen som infrastrukturtiltak, kompetanseløft, produkt- og konseptutvikling, markedstiltak og utvikling av sesong med mer.

Reiselivsstrategien (masterplan)
28.09.202108:28 Astrid Berthinussen

Visit Vesterålen har utarbeidet strategidokumentet "Bærekraftig vekst mot 2025" (masterplan/reiselivsstrategi) som legger føringer for hvilke strategiske satsninger man skal gjøre på reisemålet, men også en helhetlig strategi som løfter opp vekstpotensialet for hele Vesterålen.

DE FEM KONSEPTENE OG TANKEN BAK

Tiltak og aktiviteter som skal utføres i fase tre av reiselivsstrategien er omfattende. Disse omfatter prosesser i hele regionen som infrastrukturtiltak, kompetanseløft, produkt- og konseptutvikling, markedstiltak og utvikling av sesong med mer.

Èn av hovedaktivitetene som løftes opp, er konseptutvikling og spisses mot lokale tiltak i kommunene som sammen skal løfte Vesterålen som et attraktivt reisemål. I Vesterålen ble hver kommune utfordret på å finne ett unikt prosjekt eller tiltak som løftes opp i reiselivsstrategien. Målet er å skape flere signaturprodukter under de tre strategiske satsningene for Vesterålen; "Hikers Paradise", "Whales and Wildlife" og "Flourishing Communities". De fem konseptene som er valgt ut er "Hvalens hovedstad", "Vandring på yttersida", "Hurtigrutens fødested", "Den blå kulturbyen" og "Fem Fiskevær".

Høsten 2021 starter arbeidet med å utvikle gode konsepter i kommunene i Vesterålen med forprosjekter og invitasjon for bred deltakelse fra næring, kommuner og lokalbefolkning. Forprosjektet skal bidra til å spisse konseptene, tydeliggjøre innhold og geografisk område, samt belyse muligheter og potensiale for videre vekst. Effekten av konseptutviklingen er å profesjonalisere konseptetene og på den måte bidra til konsept med høy kvalitet som vil gi ringvirkninger og produktsalg for flere reiselivsaktører. Prosjektetene som helhet med hovedprosjekter, skal generere i en økonomisk bærekraftig modell, flere besøkende til regionen, flere arbeidsplasser og lage spydspisser innenfor opplevelsesbasert reiseliv for Vesterålen, samt gjøre Vesterålen til et attraktivt sted å bo- og å besøke.

Lokal forankring er avgjørende for at vi skal lykkes med prosjektene. Med lokal forankring viser vi til både reiselivsnæringen, men også andre næringer som berøres av økt aktivitet, samt at lokalbefolkningen skal engasjeres i hvordan de ønsker en utvikling av Vesterålen som reisemål.

I løpet av oktober gjennomfører vi 'kick-off' workshops i samtlige kommuner som er klar for å igangsette konseptene. I midten av november følger vi opp med en ny facebook-summit med spennende intervjuer og oppgaver for hele regionen. 

Forprosjektene er planlagt være gjennomført innen våren 2022.