Innføring av avgift på produksjon av fisk

Høringsuttalelse fra Vesterålen regionråd

18.12.202007:25 Vesterålen regionråd

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtok i møte 11.12.2020 å støtte uttalelsen til Nettverk fjord- og kystkommuner, med følgende presisering:
Under punkt 4 i høringssvaret, andre paragraf, første setning endres til: Vesterålen regionråd vil påpeke viktigheten av å følge opp selskapenes registrering, gjerne gjennom et nyopprettet kontrollorgan lokalisert i Vesterålen.

Se høringssvaret fra NFKK her

Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox