Uttalelse vedrørende tiltak mot spredning av covid-19

Ordførerne i Vesterålen og Lofoten ber statsminister Erna Solberg igangsette utvidede tiltak mot spredning av covid-19 i forbindelse med torskefiskeriene vinter 2021.

10.12.202013:26 Vesterålen regionråd

En av naturens største gytevandringer skjer hver vinter langs kysten av Nord-Norge, spesielt i området fra Lofoten og nordover. I den sammenheng ankommer mellom 3-4000 utenlandske sesongarbeidere til landsdelen. En slik forflytning av arbeidskraft er krevende i den situasjonen vi står i. Flere av landene disse arbeidsinnvandrerne kommer fra er merket røde på grunn av høye smittetall. Det er med stor bekymring vi ser at grensestasjonene ikke fungerer godt nok for å ivareta kontroll med innreisende.

Ut fra opplysninger vi har mottatt er det mange som ikke ønsker kontroll, samt at forskriftene i dag ikke dekker behovet for å hindre smitte. En nedstenging av fiskeindustrien vil være nær en katastrofe for næringen og landsdelen.

Kommunene v/ordfører ber derfor statsministeren igangsatte følgende tiltak for å redusere risikoen for spredning av Covid-19;

  • Forsterket kontroll på grensen 24 timer i døgnet 7 dager i uken
  • Tilstrekkelig kapasitet på karantenehotell.
  • Rundskriv om karantenehotell G-25/2020, pkt 2 c. Dersom personene kan dokumentere innreise sammen i f.eks. felles bil, kan disse være sammen i karantene med kohorter på max 4 personer.
  • Opphold i karantene meldes arbeidstilsynet m/kopi til den enkelte kommune.
  • Pålagt testing for korona etter ankomst Norge.
  • Grensekontrollen rapporterer til arbeidsgiver og arbeidstakers oppholdskommune om innreise fra utland.


Vi ber om en rask tilbakemelding da det haster å få igangsatt tiltak.

John Danielsen, ordfører Øksnes kommune
Hugo Jacobsen, ordfører Lødingen kommune
Knut Nordmo, ordfører Andøy kommune
Sture Pedersen, ordfører Bø kommune
Lena Arntzen, ordfører Hadsel kommune
Karl Erling Nordlund, ordfører Sortland kommune
Remi Solberg, ordfører Vestvågøy kommune
Elisabeth Mikaelsen, ordfører Røst kommune
Trond Eivind Kroken, ordfører Flakstad kommune
Lillian Rasmussen, ordfører Moskenes kommune
Susan Berg Kristiansen, ordfører Værøy kommune
Frank Johnsen, ordfører Vågan kommune

Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox