Innspill til EUs arktiske politikk

Strategien som EU skal utarbeide vil kunne påvirke fremtidsutsiktene i Nord-Norge. Det er derfor viktig at vi som bor her gir innspill i prosessen.

10.11.202009:30 Vesterålen regionråd

Vesterålen regionråd er sammen med Vest-Finnmark Rådet, Salten Regionråd, Indre Helgeland Regionråd og Helgelandsrådet avsendere av innspillet. De fem rådene representerer 40 av de 80 kommunene i Nord-Norge.
Innspillet peker blant annet på behovet for å kunne utnytte naturressursene i regionen for å stimulere til økonomisk vekst, skape attraktive arbeidsplasser samt å utnytte forskningsinstitusjonene i Arktis.
Videre nevnes at en bærekraftig regional utvikling bør være EUs hovedprioritet de neste årene.

Dokumentet er et første innspill til revideringsprosessen av EUs arktiske politikk, og partene kommer til å følge denne prosessen videre.

Innspillet kan leses her

Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox