KVU Hadselfjorden

Uttalelse fra Vesterålen regionråd

06.11.202011:41 Vesterålen regionråd

Vesterålen regionråd mener at Hålogalandsvegen bør realiseres snarest mulig som OPS-prosjekt og finansieres i egen stortingsproposisjon. Armene Langvassbukt – Sortland, Tjeldsund – Harstad, Tjeldsund – Snubba bør deretter realiseres og finansieres gjennom
nasjonal transportplan.

I neste rekke mener regionrådet at tunnel under Hadselfjorden bør komme inn på Nasjonal
transportplan. Regionrådet viser til konseptvalgutredning fra Statens vegvesen, der alternativ
5 med tunnel mellom Melbu og Strønstad vurderes som å ha størst samfunnsøkonomisk
nytte. Dette konseptet innfrir samferdselsdepartementet nedfelte samfunnsmål om at
«Tranportsystemet skal i 2066 knytte sammen bo-, arbeidsmarkeds- og serviceregionene nord
og sør for Hadselfjorden på en effektiv måte.»

Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox