Norsk romindustri i Nordområdemeldingen

Uttalelse fra Vesterålen regionråd

04.11.202013:20 Vesterålen regionråd

Norsk romindustri er i rivende utvikling. Virksomhetene ved Andøya Space Center sammen med en rekke andre fagmiljøer i Nord-Norge gjør at Nord-Norge har spesielle forutsetninger for å bli et regionalt kraftsenter som vil bidra til å sikre Norge en posisjon i europeisk romfartsindustri og utvikle nye arbeidsplasser i en voksende næring.
Vesterålen regionråd viser spesielt til at de viktigste fagmiljøene innen romteknologi peker på at satsing på rombasert infrastruktur vil være avgjørende for å nå FN,s bærekraftmål før 2030.

Stortingets vedtak om å legge den første kommersielle satellittoppskytingsbasen i Europa til Andøya er et taktskifte i utvikling av norsk romindustri.

Andøya Spaceport gir mange nye muligheter for norske og internasjonale selskaper til å ta i bruk verdensrommet innenfor mange nye anvendelsesområder. Med det etablerte teknologi - og forskningsmiljøet på Andøya i kombinasjon med jordobservasjonsmiljøet i Tromsø og etablerte kompetansemiljøer innen dette feltet en rekke steder i Nord-Norge, gir dette unike muligheter til å bygge en ny norsk industri innenfor romteknologi i Nord-Norge.

Vesterålen regionråd mener derfor regjering og Storting i forbindelse med den kommende nordområdemeldingen må legge til rette for økt satsing på romteknologi med utgangspunkt i samhandling mellom de etablerte kompetansemiljøene i Nord-Norge.

Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox