Henvendelse vedrørende studieportefølje 2021 - 2022

Henvendelse til Nord universitet fra Vesterålen regionråd og Lofotrådet.

28.10.202011:05 Vesterålen regionråd

Vesterålen regionråd og Lofotrådet har gjennom media blitt kjent med at fakultetene foreslår å forskyve oppstart av samlingsbasert barnehagelærer ytterligere ett år. I tillegg foreslås årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling forskjøvet. Fra tidligere ble bachelor i sosialt arbeid forskjøvet i 2015, et tilbud som skulle starte opp i 2019 men som er satt på vent.

Vi er glade for at rektor ved Nord universitet er tydelig på at Nord universitet ønsker å satse på Vesterålen og Lofoten studiested Stokmarknes. Imidlertid er vi bekymret for konsekvensene av å føre en uforutsigbar studieportefølje for studenter, fagmiljø og attraktivitet. Vi frykter at en slik politikk på sikt vil føre til ei ytterligere nedbygging av studiested Stokmarknes, stikk i strid med behovet for kompetanse i regionene.

Vi ønsker et sterkt Nord universitet som satser på internasjonalisering og forskning, samtidig som en er avhengig av å ha en sterk distriktsprofil. Kommunene i Vesterålen og Lofoten ønsker en tettere dialog med Nord universitet for å sikre at etterspørselen av kompetanse gjenspeiles i studieporteføljen.

Vi må også huske å ha med historien fra tidligere år hvor studieportefølje og studiestedstruktur har vært diskutert hvor våre forventninger har vært tydelig presentert.

Derfor anmoder vi styret i Nord universitet å gå mot innstillinga. Verken vi eller dere har råd til å føre en uforutsigbar studieportefølje i Vesterålen og Lofoten.

Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox