Det er på tide med ei langsiktig løsning for Stokmarknes lufthavn Skagen

Uttalelse fra Vesterålen regionråds arbeidsutvalg:

31.08.202009:55 Vesterålen regionråd

Stokmarknes lufthavn Skagen har det siste halvåret vært under sterkt press. Som en konsekvens av Covid-19 pandemien har staten kjøpt flyruter for å opprettholde et minimum av tilbud for pasienter, næringsliv og befolkningen for øvrig.

Kort tid etter at Samferdselsdepartementet varslet at de ikke lengre vil subsidiere flytilbudet varslet Widerøe at rundturene Tromsø – Stokmarknes legges ned fra 1. oktober. Bakgrunnen er at ruta ikke er kommersielt lønnsom og usikkerhet knyttet til statlig finansiering.

Dersom de varslede rutereduksjonene gjennomføres vil det bare være to flygninger til Bodø og ingen til Tromsø. Dette vil få store konsekvenser for vår region, særlig pasienter som mottar behandling ved UNN Tromsø. En svært sårbar gruppe.

Helse Nords oversikt over pasientstrømmer viser at man fra Vesterålen i snitt har 3 250 pasienter årlig bare til poliklinikker ved UNN Tromsø. Blant disse er 400 mennesker over 75 år med behov for ledsager. Pandemien har satt oss i en situasjon hvor luftfarten trenger livreddende førstehjelp, og Vesterålen er intet unntak. Pasientene fra Vesterålen som skal til vårt regionsykehus i Tromsø må nå ut på en 3-dagers tur i stedet for en dagstur. Vi ser at pasienter fra Vesterålen frarøves pasientrettigheter og i praksis ikke lengre har den lovfestede retten til fritt behandlingsvalg som man har i øvrige deler av befolkningen.

Politiet i Vesterålen merker også at flytilbudet har blitt dårligere. I stedet for mulige dagsturer må barna nå overnatte i Bodø. Det er unødvendig å si at det er ei tilleggsbelastning for disse barna.

Næringslivet i regionen fortviler og befolkningen er frustrert. På omkringliggende flyplasser rundt oss kjøper staten flyruter, og på hverdager kan omkringliggende flyplasser skilte med åtte daglige avganger til både Bodø og Tromsø.

Vi har sagt det før, og ser oss nødt til å gjenta det: Vi kan ikke finne oss i nedbygging av flytilbudet i regionen. Det lammer helt vitale deler av samfunnet. Vi ber staten om å kjøpe flyruter på Skagen slik at Skagen blir en del av FOT-rutenettet. Vi vil samtidig be om et møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide og helse- og omsorgsminister Bent Høie. Vi må finne en langsiktig og god løsning på problemet og ser ingen annen løsning enn å invitere ansvarlig myndighet til vårt bord.

Ove Aalo
, click to open in lightbox