Uttalelse vedrørende «Framtidig transportløsning for Lofoten, Ofoten og Vesterålen»

Vesterålen regionråds AU vedtok i møte 6.5.2020 følgende uttalelse som oversendes Nordland fylkeskommune:

01.01.197000:00 Vesterålen regionråd

Les uttalelsen her 

Marten Bril