Ledig stilling som yrkeshygeniker/miljøingeniør

Det er ledig nyopprettet 100 % stilling som yrkeshygieniker/miljøingeniør i miljørettet helsevern med tiltredelse snarest.

05.11.201907:55 Vesterålen regionråd

Miljørettet helsevern i Vesterålen er et nytt interkommunalt samarbeid mellom kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Formålet med samarbeidet er å systematisere, samordne og videreutvikle arbeidet med miljørettet helsevern.

Det er ledig nyopprettet 100 % stilling som yrkeshygieniker/miljøingeniør i miljørettet helsevern med tiltredelse snarest.

Tjenesten organiseres som administrativt vertskommunesamarbeid. Den tilsattes preferanse, skal telle med i valg av vertskommune.

Søknadsfrist: 24. november 2019.

For informasjon om stillingen, ta kontakt med

Sture Jacobsen
kommunalsjef helse og omsorg, Sortland kommune
Tlf. 76 10 92 67/ 911 71 594
e-post: sture.jacobsen@sortland.kommune.no

eller
Hans Arne Nordbakk
helsefagkoordinator Vesterålen regionråd
e-post: hans.norbakk@vestreg.no

Fullstendig utlysningstekst:
www.sortland.kommune.no 

Trym Ivar Bergsmo