Kontorlokaler søkes

Vesterålen regionråd er et samarbeidsorgan mellom Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes kommuner. I regi av regionrådet samarbeider kommunene om en rekke oppgaver fra kortvarige prosjekter til langsiktig arbeid innen regionalpolitikk, kultur, reiseliv og kompetanse.

Regionrådet søker nye lokaler
29.09.201710:35 Vesterålen regionråd

Beliggenhet:

Vi søker lokaler i Sortland, sentrumsnære omgivelser.

 

Tid:

Vår nåværende kontrakt går ut 30.06.18. Vi ser for oss en leiekontrakt på 5-8 år med opsjon på forlengelse.

 

Arealbehov:

Ca 300 m2

 

Innhold:

Tidsmessige og effektive lokaler for ca 15 ansatte i kontorer og turistinformasjon, samt møterom, spiserom og øvrige fasiliteter.

Lokalene må tilfredsstille krav til universell utforming. Det er ønskelig med lokaler for vår turistinformasjon på gatenivå, mens øvrige kontorer kan lokaliseres i andre etasjer.

 

Informasjon og tilbud om aktuelle lokaler sendes til:

Vesterålen regionråd, Postboks 243, 8401 Sortland

e-post: postmottak@vestreg.no

 

Kontaktperson:

Konstituert sekretariatsleder Randi Lervik, randi.lervik@vestreg.no Tlf 948 84 471

 

Frist for levering av tilbud:

15. oktober 2017